bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Akrathos Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Akrathos Beach hotel - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

430лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

27 резервации наскоро
430лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
All inclusive

14 резервации наскоро
1504лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

25 резервации наскоро
5593лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
All inclusive

29 резервации наскоро
2397лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
All inclusive

15 резервации наскоро
3611лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
All inclusive

14 резервации наскоро
645лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

21 резервации наскоро

На Халкидики, в град Урануполи, хотел „Акратос” се е сгушил между изгледа към остров Амуляни и планината Атон и се отразява във водите на най-прекрасното крайбрежие в околността, обкръжен от посребрената зеленина на маслиновите гори и синевата на небето и морето. Тъй като е построен при спазване на типичната за Света гора архитектура, неговите стаи са от различен тип, така че в тях да може да се предлага възможно най-доброто гостоприемство.
Хотел Akrathos 3* е разположен на първа линия, в непосредствена близост до х-л Theoxenia и на около 2 км от селището Уранопули.
Компелксът се състои от няколко четириетажни сгради в традиционен гръцки стил, разположени терасовидно сред зеленина, някои стаи са на ниво партер.
Хотелът разполага със секция на плажа (едър пясък). До плажа се стига през улицата или чрез подлез. Чадъри и шезлонги на басейна ползват безплатно от гостите на хотела. Чадъри и шезлонги на плажа се предоставят срещу заплащане (чадър + 2 шезлонга - 3€). Плажни кърпи се предоставят срещу депозит (20 €) Аll Inclusive важи само за хотелската част и прилежащия басейн (не и на плажа).
Akrathos Beach разполага с 268 стаи, оборудвани с климатик, баня с вана, тв, телефон, извод за интернет, хладилник, сейф, тераса

Семейните стаи (двойна стая за 2 възрастни и 2 деца) представляват двойна стая с двуетажно легло, подходящи за настаняване на 2 възрастни и 2 деца.
Фамилните стаи разполагат с 2 самостоятелни помещения - спалня и дневна с кухненски бокс, отделене с междинна врата.

Ресторанти и барове
основен ресторант, таверна, лоби бар, бар на басейна, бар на плажа.

Услуги
рум сервиз, открит басейн, масаж, билярд, безжичен интернет, интернет кът, пране и гладене, химическо чистене, магазини, супермаркет, паркинг

Безжичен интернет - платен в общите части на хотела и в стаите (цена ок. 3 евро на ден)

Паркинг - безплатен неохраняем.

Спорт:
фитнес, мултифункционално игрище, тенис на маса, волейбол на плажа, водни спортове на плажа

За децата:
детс

Местоположение на Akrathos Beach hotel, Халкидики

Адрес: Ouranoupolis Peripheral Road, Урануполи, 63075, Гърция, Уранополис, Гърция

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1075лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
860лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2149лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1370лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1290лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2467лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1645лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1504лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1719лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2193лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1096лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1934лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
645лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1919лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2741лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
822лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3289лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1973лв
1677лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2193лв
19-27 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1645лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1370лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1370лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1645лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1919лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1645лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3289лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1290лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1919лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1370лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1919лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1876лв
1595лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1645лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1645лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1645лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1370лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4778лв
15-20 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1075лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
6983лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4385лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
5828лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1075лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1943лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1645лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2741лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2193лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1763лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1919лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1919лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2741лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
6690лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4996лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
5828лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1096лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5505лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1096лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1645лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4778лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3837лв
3262лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1919лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1919лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1919лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3823лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1645лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2741лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5587лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4385лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1370лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2467лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2193лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3837лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3289лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4605лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2193лв
7-15 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1096лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1370лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4996лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1370лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1370лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1645лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1564лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2149лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1075лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2498лв
19-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3289лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3289лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1096лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2498лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3289лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1096лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
6690лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4385лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5828лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2741лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1645лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2302лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1645лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2193лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1370лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2302лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5828лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5505лв
10-15 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1645лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
5734лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3289лв
18-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5828лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1800лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2504лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
6554лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1408лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1134лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2268лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4951лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4190лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1504лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
215лв
8-9 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1370лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1919лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2741лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
822лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2193лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2741лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
6661лв
5662лв
26.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
822лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1645лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3837лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1645лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1645лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5734лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3563лв
3-16 Авг
на човек

13 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3289лв
3-15 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5828лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2741лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3837лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1370лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
8721лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3303лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3289лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2193лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1973лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
6533лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2202лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2386лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4888лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3009лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
6392лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2063лв
1754лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3009лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
860лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1290лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4888лв
4155лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1290лв
1096лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3611лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1075лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
860лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
555лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
551лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4163лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1096лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2631лв
21-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2867лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1370лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
8326лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4778лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3837лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1645лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4996лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1370лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4163лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
5505лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
6661лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3289лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
7708лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3289лв
30.07-11.08
на човек

12 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
6578лв
30.07-11.08
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3330лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5828лв
4954лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4404лв
3744лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3289лв
2796лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
4163лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1096лв
4-8 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3330лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3854лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2467лв
8-17 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2631лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4778лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3837лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
822лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4163лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5828лв
4954лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1763лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1645лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
9158лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
548лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
6606лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
5828лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
5734лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
6690лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4163лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4605лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1370лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2816лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
5721лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
6285лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1075лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2579лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1547лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2793лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3009лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3492лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1075лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1075лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2793лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
860лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1075лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3009лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1547лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2579лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1400лв
1190лв
10-13 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2579лв
23-29 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2149лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2333лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
555лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
694лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1973лв
19-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
11183лв
19.07-22.08
на човек

34 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2741лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
548лв
19-21 Юли
на човек

2 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1645лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3837лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2302лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3837лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1645лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2302лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
548лв
22-24 Юли
на човек

2 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4385лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2741лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
822лв
23-26 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3289лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1370лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1096лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2631лв
26-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3289лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
822лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1919лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3289лв
2796лв
28.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1919лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2741лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1370лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
822лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1096лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4111лв
1-16 Авг
на човек

15 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
274лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5482лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5482лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1645лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
21055лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2193лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
11015лв
04.08-08.09
на човек

35 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
274лв
4-5 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2741лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2741лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1629лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2741лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3289лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
822лв
6-9 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
822лв
8-11 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2741лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2193лв
9-17 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4385лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1919лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2193лв
12-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3289лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3947лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1096лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2631лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
987лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1645лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3289лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
20183лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4605лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2302лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
8195лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3289лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1919лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1370лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3289лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1096лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2741лв
19-24 Авг
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3837лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1370лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1543лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2741лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
17754лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1919лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1645лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1370лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3289лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3289лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1645лв
1398лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1645лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3837лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
8151лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1316лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1096лв
932лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3289лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2741лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2193лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1585лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2018лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1956лв
30.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3246лв
2759лв
30.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
7277лв
31.08-05.10
на човек

35 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1618лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2697лв
31.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
7419лв
01.09-08.10
на човек

37 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3439лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2579лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2149лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
860лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1290лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2149лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
860лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
860лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1075лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1719лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1075лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2063лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2579лв
9-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
215лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1719лв
9-17 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1075лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1504лв
12-19 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1290лв
12-18 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1504лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1719лв
14-22 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1075лв
15-20 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1504лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
258лв
219лв
16-17 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1290лв
1096лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1805лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1075лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1504лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1290лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1290лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
860лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1504лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1075лв
24-29 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
998лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
416лв
1-4 Окт
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
694лв
4-9 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1110лв
4-12 Окт
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2753лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4778лв
19-24 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5828лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
7645лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4996лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4996лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4778лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
8326лв
23.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2202лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
7708лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2498лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
6690лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
6661лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
5734лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3303лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4996лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4404лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
6690лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4163лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5734лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6661лв
3-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4996лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
833лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
6690лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4996лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
11011лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5828лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
9556лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4404лв
12-16 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
6690лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2753лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
7493лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4163лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3854лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4955лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5505лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2498лв
17-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
7645лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3330лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5734лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4163лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3303лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5505лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3770лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2753лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
8353лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
7655лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4465лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4324лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3492лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2333лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3492лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4190лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4888лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3995лв
3396лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3492лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4190лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4888лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4190лв
10-16 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2793лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5587лв
11-19 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3733лв
11-15 Сеп
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4888лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3492лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Akrathos Beach hotel, Akrathos Beach hotel halkidiki, Akrathos Beach hotel athos, Akrathos Beach hotel aton, Akrathos Beach hotel ouranopupolis, Akrathos Beach hotel greece, Akrathos Beach hotel гърция, Akrathos Beach hotel атон, Akrathos Beach hotel уранополис, Akrathos Beach hotel 2024, Akrathos Beach hotel цени, Akrathos Beach hotel мнения, Akrathos Beach hotel цени 2024, Akrathos Beach hotel лято 2024, Akrathos Beach hotel ранни записвания, Akrathos Beach hotel last minute, Akrathos Beach, Akrathos Beach halkidiki, Akrathos Beach athos, Akrathos Beach aton, Akrathos Beach ouranopupolis, Akrathos Beach greece, Akrathos Beach гърция, Akrathos Beach атон, Akrathos Beach уранополис, Akrathos Beach 2024, Akrathos Beach цени, Akrathos Beach мнения, Akrathos Beach цени 2024, Akrathos Beach лято 2024, Akrathos Beach ранни записвания, Akrathos Beach last minute, Акратос бийч, Акратос бийч гърция, Акратос бийч атон, Акратос бийч уранополис, Акратос бийч цени, Акратос бийч мнения, Акратос бийч цени 2024, Акратос бийч лято 2024, Акратос бийч ранни записвания, Акратос бийч хотел, Акратос бийч хотел гърция, Акратос бийч хотел атон, Акратос бийч хотел уранополис, Акратос бийч хотел цени, Акратос бийч хотел мнения, Акратос бийч хотел цени 2024, Акратос бийч хотел лято 2024, Акратос бийч хотел ранни записвания,