bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Akrathos Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Akrathos Beach hotel - Халкидики / Атон, Уранополис

Промоции в Akrathos Beach hotel, Уранополис

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 01.05.2024 - 15.10.2024 , за резервации, направени преди 30.04.2024 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

1100лв
935лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
687лв
584лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
550лв
467лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
782лв
664лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%

На Халкидики, в град Урануполи, хотел „Акратос” се е сгушил между изгледа към остров Амуляни и планината Атон и се отразява във водите на най-прекрасното крайбрежие в околността, обкръжен от посребрената зеленина на маслиновите гори и синевата на небето и морето. Тъй като е построен при спазване на типичната за Света гора архитектура, неговите стаи са от различен тип, така че в тях да може да се предлага възможно най-доброто гостоприемство.
Хотел Akrathos 3* е разположен на първа линия, в непосредствена близост до х-л Theoxenia и на около 2 км от селището Уранопули.
Компелксът се състои от няколко четириетажни сгради в традиционен гръцки стил, разположени терасовидно сред зеленина, някои стаи са на ниво партер.
Хотелът разполага със секция на плажа (едър пясък). До плажа се стига през улицата или чрез подлез. Чадъри и шезлонги на басейна ползват безплатно от гостите на хотела. Чадъри и шезлонги на плажа се предоставят срещу заплащане (чадър + 2 шезлонга - 3€). Плажни кърпи се предоставят срещу депозит (20 €) Аll Inclusive важи само за хотелската част и прилежащия басейн (не и на плажа).
Akrathos Beach разполага с 268 стаи, оборудвани с климатик, баня с вана, тв, телефон, извод за интернет, хладилник, сейф, тераса

Семейните стаи (двойна стая за 2 възрастни и 2 деца) представляват двойна стая с двуетажно легло, подходящи за настаняване на 2 възрастни и 2 деца.
Фамилните стаи разполагат с 2 самостоятелни помещения - спалня и дневна с кухненски бокс, отделене с междинна врата.

Ресторанти и барове
основен ресторант, таверна, лоби бар, бар на басейна, бар на плажа.

Услуги
рум сервиз, открит басейн, масаж, билярд, безжичен интернет, интернет кът, пране и гладене, химическо чистене, магазини, супермаркет, паркинг

Безжичен интернет - платен в общите части на хотела и в стаите (цена ок. 3 евро на ден)

Паркинг - безплатен неохраняем.

Спорт:
фитнес, мултифункционално игрище, тенис на маса, волейбол на плажа, водни спортове на плажа

За децата:
детс

Местоположение на Akrathos Beach hotel, Халкидики

Адрес: Ouranoupolis Peripheral Road, Урануполи, 63075, Гърция, Уранополис, Гърция

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 01.05.2024 - 15.10.2024 , за резервации, направени преди 30.04.2024 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1489лв
1266лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2172лв
1846лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
851лв
723лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
825лв
701лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1915лв
1628лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1237лв
1052лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
851лв
723лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
815лв
692лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
815лв
692лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1915лв
1628лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
412лв
351лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2979лв
2532лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
6625лв
5631лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2766лв
2351лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
5195лв
4416лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3309лв
2813лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1725лв
1466лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3575лв
3038лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4149лв
3526лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
5532лв
4702лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
691лв
588лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
838лв
712лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
5213лв
4431лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
6625лв
5631лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5430лв
4616лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1783лв
1516лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
5771лв
4905лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2382лв
2025лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
825лв
701лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4894лв
4160лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4149лв
3526лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4255лв
3617лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3997лв
3398лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1512лв
1285лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4122лв
3504лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
6625лв
5631лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2606лв
2215лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
825лв
701лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2042лв
1736лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1787лв
1519лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2979лв
2532лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
4149лв
3526лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2979лв
2532лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
4109лв
3493лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
3117лв
2650лв
30.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
5771лв
4905лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3298лв
2803лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
4732лв
4022лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
6516лв
5539лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1548лв
1316лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
412лв
351лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2368лв
2013лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
275лв
234лв
4-6 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
275лв
234лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
989лв
840лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
23-27 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2032лв
1728лв
24.06-03.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1607лв
1366лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
3346лв
2844лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3449лв
2931лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3992лв
3393лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
6159лв
5236лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
8392лв
7133лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3628лв
3084лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3566лв
3031лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2385лв
2027лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3989лв
3391лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
5638лв
4792лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
5973лв
5077лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
543лв
462лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
6595лв
5606лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
5973лв
5077лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2726лв
2317лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
7571лв
6435лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2444лв
1955лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
8244лв
7007лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3786лв
3218лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4344лв
3692лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
5771лв
4905лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2444лв
2077лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4732лв
4022лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
21811лв
18539лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2444лв
2077лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
946лв
804лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
6595лв
5606лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
6625лв
5631лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
5430лв
4616лв
20-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
8012лв
6810лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1842лв
1566лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
5638лв
4792лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1724лв
1466лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2186лв
1858лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1915лв
1628лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
8704лв
7398лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
275лв
234лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
962лв
818лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
962лв
818лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
825лв
701лв
23-26 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1925лв
1636лв
23-30 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
412лв
351лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
275лв
234лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
412лв
351лв
24-27 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
495лв
421лв
27-30 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
913лв
776лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1126лв
957лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
14087лв
11974лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
851лв
723лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4681лв
3979лв
4-26 Юни
на човек

22 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3404лв
2894лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
10-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2979лв
2532лв
12-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3404лв
2894лв
12-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3575лв
3038лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
851лв
723лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
426лв
340лв
22-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3404лв
2723лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2304лв
1958лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1783лв
1516лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2325лв
1976лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2598лв
2208лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1884лв
1602лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2172лв
1846лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3910лв
3323лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2172лв
1846лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
5864лв
4985лв
11-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
4887лв
4154лв
19-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4561лв
3877лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1955лв
1662лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
4887лв
4154лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2606лв
2215лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2172лв
1846лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
815лв
692лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3910лв
3323лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
5973лв
5077лв
5-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
543лв
462лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2281лв
1939лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2113лв
1796лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2032лв
1728лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1787лв
1519лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
5532лв
4426лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
2128лв
1809лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1787лв
1519лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
426лв
362лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3064лв
2604лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1702лв
1447лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
638лв
543лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
426лв
362лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1787лв
1519лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1588лв
1349лв
30.09-11.10
на човек

11 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1100лв
935лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1375лв
1169лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
962лв
818лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1563лв
1329лв
23-26 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
962лв
818лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2605лв
2215лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1277лв
1085лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
691лв
588лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4840лв
3872лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
6330лв
5381лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1004лв
854лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4149лв
3526лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1729лв
1469лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2553лв
2170лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2671лв
2270лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
5106лв
4340лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
4415лв
3752лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
7021лв
5968лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3032лв
2577лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
5368лв
4563лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3566лв
3031лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
6329лв
5380лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
7301лв
6206лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3856лв
3278лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3684лв
3131лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3710лв
3153лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1629лв
1385лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1358лв
1154лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2885лв
2453лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
5453лв
4635лв
3-8 Юли
4 възрастни, 4 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
6625лв
5631лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4362лв
3708лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
5771лв
4905лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
6595лв
5606лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4122лв
3504лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4122лв
3504лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
7634лв
6489лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
12303лв
10458лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4122лв
3504лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
4561лв
3877лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
5771лв
4905лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3817лв
3244лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4122лв
3504лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
7420лв
6307лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3272лв
2781лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2726лв
2317лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4907лв
4171лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2366лв
2011лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4732лв
4022лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
10905лв
9270лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4946лв
4204лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
7634лв
6489лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
11-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
4073лв
3462лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2715лв
2308лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2444лв
2077лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3817лв
3244лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2172лв
1846лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
7634лв
6489лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3801лв
3231лв
23-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1901лв
1615лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
5678лв
4827лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
3258лв
2769лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1358лв
1154лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
7467лв
6347лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
5849лв
4972лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
6356лв
5403лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2979лв
2532лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
6470лв
5499лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
4748лв
4036лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3956лв
3363лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1489лв
1266лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2128лв
1809лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Akrathos Beach hotel, Akrathos Beach hotel halkidiki, Akrathos Beach hotel athos, Akrathos Beach hotel aton, Akrathos Beach hotel ouranopupolis, Akrathos Beach hotel greece, Akrathos Beach hotel гърция, Akrathos Beach hotel атон, Akrathos Beach hotel уранополис, Akrathos Beach hotel 2024, Akrathos Beach hotel цени, Akrathos Beach hotel мнения, Akrathos Beach hotel цени 2024, Akrathos Beach hotel лято 2024, Akrathos Beach hotel ранни записвания, Akrathos Beach hotel last minute, Akrathos Beach, Akrathos Beach halkidiki, Akrathos Beach athos, Akrathos Beach aton, Akrathos Beach ouranopupolis, Akrathos Beach greece, Akrathos Beach гърция, Akrathos Beach атон, Akrathos Beach уранополис, Akrathos Beach 2024, Akrathos Beach цени, Akrathos Beach мнения, Akrathos Beach цени 2024, Akrathos Beach лято 2024, Akrathos Beach ранни записвания, Akrathos Beach last minute, Акратос бийч, Акратос бийч гърция, Акратос бийч атон, Акратос бийч уранополис, Акратос бийч цени, Акратос бийч мнения, Акратос бийч цени 2024, Акратос бийч лято 2024, Акратос бийч ранни записвания, Акратос бийч хотел, Акратос бийч хотел гърция, Акратос бийч хотел атон, Акратос бийч хотел уранополис, Акратос бийч хотел цени, Акратос бийч хотел мнения, Акратос бийч хотел цени 2024, Акратос бийч хотел лято 2024, Акратос бийч хотел ранни записвания,